Misija i vizija

Misija i vizija

Svojim projektnim i programskim aktivnostima edukativnog karaktera: tribine, kursevi, okrugli stolovi, konferencijie, naučni skupovi, savjetovanja, seminari, radionice i drugi oblici edukacije i rada u ovoj oblasti, istraživački rad i provođenje naučno-istraživačkih projekata,  informisanje i dokumentacija, obrazovanje, savjetovanje, izvještavanje, publikovanje, razmjena stažista, saradnja sa obrazovnim institucijama i drugim nevladinim organizacijama sličnih opredjeljenja u zemlji i inostranstvu, zakonodavnim, pravosudnim, upravnim i izvršnim organima, te međunarodnim  i državnim tijelima koja se bave pitanjem ljudskih prava, objavljivanje knjiga i drugih publikacija, multimedijalnih izdanja i medijskih prezentacija iz oblasti svog djelovanja, HRC Mostar osigurava akademske izvore i intelektualni fokus iz područja svog djelovanja za ciljne grupe  kao i za javnost uopšte, pružajući usluge: visoko kvalitetne edukacije, naučno-istraživačke djelatnosti, praktično-pravnog treninga i angažmana, besplatne pravne pomoći, analize, istraživanja i podrške kreiranju javnih politika, podizanja svijesti, javnog zagovaranja i informisanja i publikovanja.

Online podrška služi iskljucivo za informisanje korisnika o djelokrugu rada Centra i uslovima za ostvarivanje besplatne pravne pomoći

LiveZilla Live Chat Software

Online podrška ne služi za direktno pružanje pomoći.

Preuzmite obrazac za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Adema Buća 50, Mostar,
88000 Mostar
Telefon/Fax: +387 (0)36 580 510
E-pošta