Uposlenici

Uposlenici

Ime Pozicija Naselje
Doc. dr. Rebeka Kotlo Izvršna direktorica Mostar
Osvit Seferović, dipl. politolog Stručni saradnik i projektni koordinator Mostar
Dragan Glibo, dipl. pravnik Pružatelj besplatne pravne pomoći Mostar
Inga Kotlo, profesorica bosanskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti Projektna asistentica administativno-tehnička referentica za stručne i opšte poslove i prevoditeljica Mostar
Goran Jurko, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom Pružatelj besplatne pravne pomoći Mostar
Željko Rezo, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom Pružatelj besplatne pravne pomoći Mostar
Zorica Soldo, magistrica prava Pružateljica besplatne pravne pomoći Mostar
Ivo Karačić, dipl. pravnik Pružatelj besplatne pravne pomoći Mostar
Adisa Kara, dipl. pravnica Pružateljica besplatne pravne pomoći Mostar
Elma Kara, dipl. pravnica Pružateljica besplatne pravne pomoći Mostar
Nives Vidović, magistrica prava Pružateljica besplatne pravne pomoći Mostar
Antonija Kolak, apsolventica prava Asistentica pružatelj(ic)a besplatne pravne pomoći Mostar
Iva Škobić, studentica prava Asistentica pružatelj(ic)a besplatne pravne pomoći Mostar
Admira Hidović, dipl. pravnica Asistentica pružatelj(ic)a besplatne pravne pomoći Mostar

Online podrška služi iskljucivo za informisanje korisnika o djelokrugu rada Centra i uslovima za ostvarivanje besplatne pravne pomoći

LiveZilla Live Chat Software

Online podrška ne služi za direktno pružanje pomoći.

Preuzmite obrazac za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Adema Buća 50, Mostar,
88000 Mostar
Telefon/Fax: +387 (0)36 580 510
E-pošta