Vijesti

Pristup pravdi jednak za sve - otvoren Centar za ljudska prava u Mostaru

Svečanim otvaranjem Centra za ljudska prava od danas je građanima Mostara, koji prema svom imovinskom stanju nisu u mogućnosti da ostvare pravo na sudsku zaštitu, omogućena adekvatna zaštita njihovih prava i jednak pristup pravdi.

"Zahvaljujući projektu Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini „Pristup pravdi: Suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost”, Centar za ljudska prava u Mostaru je dobio potpuno renoviran i opremljen prostor za rad, edukaciju osoblja, web stranicu, ELAS bazu podataka za elektronsko vodenje predmeta. Sve navedeno bitno doprinosi efikasnosti u radu i poboljšanju kvaliteta u pružanju usluga besplatne pravne pomoći za socijalno ugrožene kategorije." izjavila je doc. dr Rebeka Kotlo, izvršna direktorica Centra za ljudska prava u Mostaru.

Angažman Centra, kao nevladine organizacije, u pružanju besplatne pravne pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva od posebnog je značaja s obzirom na činjenice da:

  • u Hercegovacko-neretvanskom kantonu 28% stanovnika (prema zvaničnim podacima) je u stanju potencijalne potrebe za uslugama besplatne pravne pomoći;
  • usvajanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i osnivanje Kantonalnog Zavoda za pravnu pomoć tek predstoji;
  • pored Centara, samo još jedna nevladina organizacija – „Vaša prava BiH“ pruža besplatnu pravnu pomoć za sve socijalno ugrožene katagorije stanovništva.

Početak rada Centra sa strankama počinje u utorak, 28.5.2013. godine.

Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 60.000 KM, a Projekat finansiraju UN Biro za prevenciju kriza i oporavak, Vlada Švajcarske i UNDP.

Centar za ljudska prava u Mostaru članica je Mreže za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH, osnovane u okviru projekta Pristup pravdi koju čine 11 članica uključujući 6 državnih agencija i 5 organizacija civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Mreža je formirana s ciljem stvaranja platforme koja će omogućiti zajedničko i kordinirano djelovanje svih značajnih aktera u procesu uspostave usklađenog sistema besplatne pravne pomoći na cijeloj teritoriji BiH te doprinjeti razvoju, promovisanju i primjeni standarda u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći.

Današnjoj svečanosti otvaranja Centra prisustvali su i doc. dr Rebeka Kotlo, izvršna direktorica Centra za ljudska prava u Mostaru, Božena Kaltak, regionalna predstavnica UNDP BiH u Mostaru i Sabina Hidanović, voditeljica UNDP-ove komponente besplatne pravne pomoći u okviru programa Pristupa pravdi.

Online podrška služi iskljucivo za informisanje korisnika o djelokrugu rada Centra i uslovima za ostvarivanje besplatne pravne pomoći

LiveZilla Live Chat Software

Online podrška ne služi za direktno pružanje pomoći.

Preuzmite obrazac za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Adema Buća 50, Mostar,
88000 Mostar
Telefon/Fax: +387 (0)36 580 510
E-pošta