Popunite Zahtjev online
Polja označena sa * su obavezna.
Prije popunjavanja ovog "Online obrasca", molimo Vas da se na ovoj stranici informišete o tome da li ispunjavate sve uvjete za pružanje besplatne pravne pomoći i konsultujte djelatnike zavoda putem telefona ili emaila.

Ovaj obrazac služi isključivo za elektronsku dostavu podataka djelanicima Zavoda, te Vam usluge koje on omogućava neće biti pružene dok svojeručno ne potpišete obrazac i ne dostavite potrebne dokumente ako je navedeno u obrascu.
 
CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA U MOSTARU
HUMAN RIGHTS CENTER IN MOSTAR
 
PRAVNO SAVJETOVALIŠTE – CENTAR ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ 
 
 
Kalendar
 
2. Stranka 
 
 
 
 
Kalendar
 
 
 
 
 
 
3. Dokaz o socijalnom statusu stranke 
Dokumenti koji su privitak ovog zahtjeva moraju se priložiti u originalnoj formi na uvid,
te se moraju napraviti kopije/preslike za evidenciju i potrebe djelatnika zavoda.
 
 
4. Vrsta besplatne pravne pomoći koju stranka zahtijeva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please enter the following security code:
...

 

Online podrška služi iskljucivo za informisanje korisnika o djelokrugu rada Centra i uslovima za ostvarivanje besplatne pravne pomoći

LiveZilla Live Chat Software

Online podrška ne služi za direktno pružanje pomoći.

Preuzmite obrazac za pružanje besplatne pravne pomoći

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa: Adema Buća 50, Mostar,
88000 Mostar
Telefon/Fax: +387 (0)36 580 510
E-pošta